Du har fel Bildt, UD:s bistånd har inte ökat

SvD avslöjade i förra veckan avslöjade en kritisk rapport om UD:s egen biståndshantering. Carl Bildts förklaring var biståndet vuxit så mycket att det är svårt att hålla koll.

 – Min bild i största allmänhet är den utmaning vi har med de väldiga ökningarna av biståndsbeloppet.
Men har det med omfattningen att göra?
– Delvis har det ju. Den stora ökningen framför allt, ökningen av beloppen har varit mycket stor.

Och vid ett annat tillfälle:

– De väldiga ökningarna av biståndsbeloppet är en utmaning. Det har varit en ständig kamp från Gunillas sida att se till att allting hanteras rätt. Det är ju en väsentlig ökning jämfört med för bara några år sedan, närmare 40 miljarder kronor.

Men som jag berättat på bloggen flera gånger tidigare så stämmer inte den bilden. Tar man hänsyn till inflationen så har resurserna till bistånd snarare minskat. SvD:s ekonomiguru, Anderas Cervenka visar också att UD snarare fått mindre biståndspengar att hantera på senare år. Låt mig förklara det en gång till:

Varje år sätter vi av 1 procent av Sveriges inkomster till bistånd. I takt med att vår ekonomi vuxit har därför också biståndet ökat. Det är detta Bildt syftar på när han påstår att det nu är nästan 40 miljarder.

Men det mesta av den ökningen är inte bistånd, utan kostnader för flyktingmottagande i Sverige och reformeringsstöd till Östeuropa. I själva verket har det verkliga biståndet* minskat, om man man jämför med 2006.

Om man tar 2006 som basår har biståndet tillförts ungefär 25 miljarder kronor (om man tar hänsyn till inflationen). Av dessa har extra 25 miljarder har 11 gått till Migrationsverket och 8 till reformarbete i Östeuropa. Inget av detta hanteras av utrikesdepartementet.

Tittar man närmare på det verkliga biståndet (som alltså fått mindre pengar när man tar hänsyn till inflationen) det som handhas av Sida och UD ser vi att det som går genom UD bara sett en mindre ökning sedan 2006 och de senaste mandatperioden faktiskt inte ökat alls.

Låt oss slå fast en gång för alla: I den mån det finns brister i UD:s biståndshantering, är det i alla fall inte på grund av ett kraftigt ökat bistånd.

Men det är inte bara Bildt som slirar på fakta. Svenska Dagbladet var visserligen skickliga i att genomskåda Bildts bortförklaring. Men på sin egen ledarsida gör tidningen exakt samma misstag som Bildt, fast nu som argument för att minska biståndet. Det är lika fel där.

När Bildt gör fel slår SvD på stort, i tidning och på sociala medier sågas hans bortförklaring, men när den egna ledarsidan gör samma fel, lyfts detta istället fram som en intressant diskussion på samma sätt i bloggar och sociala medier.

Kvar blir läsaren med en uppfattning om dåliga biståndsrutiner och ett kraftigt växande bistånd som ingen har koll på. Som tur är stämmer inte det, men det är tråkigt att diskussionen blir så osaklig. Det skriver jag om på Dagens Arena idag.

*Med “Verkligt bistånd” menar jag de pengar som faktiskt går till bistånd genom Sida eller UD. Jag har räknat bort Sveriges kostnader för att genomföra biståndet, både sidas administration och de kostnader för UD:s administration som bekostar biståndet. Jag har dock räknat med Sveriges andel av EU:s bistånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *