Hur går det för biståndsländerna?

För den som följer den mer kritiska delen av biståndsdebatten är det lätt att få uppfattningen att det går ganska dåligt för biståndsländerna. Häromdagen kunde man i Kristianstadbladet läsa att trots “23.000 miljarder dollar” i bistånd (40 ggr för högt min anm.) så har fattigdomen ökat sedan 60-talet. I Aftonbladet skrev den kände journalisten Elisabeth Höglund att trots alla “biljarder” vi pumpat in i Afrika (minst 1000 ggr för högt min anm.) råder fortfarande gränslös misär.

Det finns mycket att säga om sambandet mellan bistånd och utveckling, men först behöver vi slå hål på myten att biståndsländerna fortfarande står och stampar. Det stämmer nämligen inte längre.

Detta är framsteg som Afrikas största biståndsmottagare gjort sedan år 2000.

Skärmavbild 2015-06-03 kl. 16.46.17

 (klicka på bilden för förstoring)

Flera länder har gjort helt fantastiska framsteg på kort tid, de flesta har de senaste 15-åren haft en utvecklingstakt som klart överstiger vad som krävs för att nå FN:s millenniemål.

I snitt har dessa länder haft en årlig per capita tillväxt på 4 procent, trots snabb befolkningsökning, utslaget över hela perioden. Barnadödligheten har minskat med 5,3 procent per år och medellivslängden har i genomsnitt ökat med 9 år! Och detta är bara sedan år 2000.

Att påstå att bistånd inte “fungerar” eftersom biståndsländer inte utvecklas – vilket fortfarande är det överlägset vanligaste argumentet mot bistånd – är inte bara fel i sak, det cementerar dessutom en felaktig bild av ett dysfunktionellt Afrika.

Sambandet mellan bistånd och utveckling är intrikat och låter sig inte förklaras av alltför enkla övergripande modeller, trots allt är biståndet bara en av många faktorer som påverkar ett lands utveckling.

En snabb blick över trenderna sedan 1960 ger förvisso en bild av att ökade biståndsnivåer till exempelvis Afrika inte sammanfaller med tillväxten.

Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.36

Jag tror dock man ska vara försiktig med att jämställa förhållandena under 60-, 70, och 80-talen med bistånd och utveckling idag. Det var framför allt under biståndets första år som biståndskurvor och tillväxtkurvor gick åt olika håll. Korrelationen har varit mycket starkare under 90 och 2000-talet.

Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.44Skärmavbild 2015-06-04 kl. 12.35.57

Detta har naturligtvis många förklaringar, dels är biståndet bättre idag, dels får man anta att det i högre grad än under kalla kriget kanaliseras till länder där man ser att det kan göra nytta, dels har situationen i Afrika under de senaste 20 åren förändrats fullständigt på väldigt många plan.

Detta bevisar inte på något sätt att biståndet ligger bakom den snabba utveckling sedan 2000. Men det motbevisar motargumentet – dvs att bistånd inte sammanfaller med utveckling. Några av de länder som utvecklas snabbast just nu, är också stora mottagare av internationellt bistånd.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *