Hur SD spinnade upp Niklas Svensson om biståndet

Journalisten Niklas Svensson och Expressen var ensam med morgonens stora (bistånds-) nyhet: Sverigedemokraterna vill ge mer bistånd än regeringen. Uppgifterna från SD ifrågasattes inte och få detaljer angavs i artikeln.

Fortfarande har SD inte presenterat något underlag eller beräkningar trots ihärdiga påtryckningar under dagen, allt de delat är Niklas Svenssons artikel. Med det vi nu vet verkar det troligt att de lyckades blåsa Svensson på två viktiga sätt:

  1. Man kan inte rakt upp och ner säga att SD ger MER bistånd. Enligt officiella OECD-siffror skulle SD:s förslag innebära 11 Mdr mindre, inte 0,5 mer.
  2. Ökningarna av  “flyktinghjälp i närområdet” sägs tas från flyktingmottagande i Sverige. Men vad SD och Expressen inte säger är ännu att mer pengar, 8,5 miljarder tas från det vanliga traditionella biståndet som idag går till fattiga länder och en rad FN-organ.

Skärmavbild 2015-09-25 kl. 22.08.17 Skärmavbild 2015-09-25 kl. 21.25.17

Jag inser hur svårt det är att se igenom SD:s spinn, särskilt när man inte har fått ordentliga underlag. Men en tumregel kan vara bra att ha som journalist, vänta att skriva tills du fått underlagen.

Ger SD:s förslag mer bistånd än regeringens budget?
Nja, blir svaret. Det beror på vad man definierar som bistånd. OECD:s officiella definition av bistånd ger regeringens förslag 10,8 miljarder mer. Regeringen avsätter 0.98 procent av BNI till bistånd, SD avsätter 0.74 procent.

För att SD:s bistånd ska bli högre måste man först räkna bort avräkningar för flyktingkostnader. Det är i och för sig inte orimligt att göra, men vi gör det aldrig annars, vi säger att Sverige ger 1 procent av BNI, inte 0,75.

Räknar man bort avräkningarna återstår ändå 3,5 miljarder till regeringens fördel. Det SD gör är att anslå ytterligare 4 miljarder utöver biståndsbudgeten till “Flyktinghjälp i närområdet”. Varför detta ska ligga utanför biståndet är oklart. Om man räknar det som bistånd hamnar SD på 0,5 miljarder högre.

Dessutom får man inte räkna regeringens extra klimatpengar på 500 miljarder som ska ligga utanför biståndsramen.

Alltså: om man inte räknar inhemska flyktingkostnader som bistånd och inte räknar regeringens “extra klimatsatsning” som bistånd men räknar SD:s extra 4 miljarder till “flyktinghjälp i närområdet” som bistånd hamnar SD 0,5 miljarder över.

Det är inte HELT orimligt att argumentera på det sättet, men att utan tydligare definition kalla det ‘bistånd’, helt baserat på SD:s aldrig tidigare använda definition, är en smula problematiskt.

Så till det stora spinnet: Minskad flyktingmottagande betalar hjälp på plats
Hela upplägget på presskonferensen var att de kraftigt ökade satsningarna på vad man kallar ‘flyktinghjälp i närområdet’ betalas av besparingar på minskat flyktingmottagande. Genom att i praktiken helt stoppa asylmottagande tjänar man 7,3 miljarder i biståndet.

Vad som inte överhuvudtaget nämndes var att 8,5 miljarder samtidigt minskas från det övriga traditionella biståndet som idag går genom Sida och UD till fattiga länder och till organisationer som FN-organ, GAVI, regionala utvecklingsbanker eller den globala fonden mot hiv och andra sjukdomar, bistånd som sannolikt räddat många tiotals miljoner människoliv under 2000-talet.

Eftersom som det inte nämndes (och eftersom det inte fanns något underlag) återfanns det inte heller i Expressens artikel eller Niklas Svenssons analys när han intervjuades av sin kollega på Expressen TV.

Skärmavbild 2015-09-26 kl. 15.36.18

Igen, inte lätt att genomskåda bluffen, men en snabbt överslagsräkning kunde ha hjälpt:
– Minskad biståndsram: -11 miljarder.
– Ökad flyktinghjälp i närområdet (inom budget): -5 miljarder
– Avskaffade kostnader för asylmottagande: +7,4 miljarder.

Redan här borde en varningsklocka ringa. Här saknas drygt 8 miljarder som måste tas av andra delar av det vanliga biståndet. Var dessa besparingar ska hittas inom det nuvarande biståndet är en relevant fråga att ställa till SD. Synd att inte Niklas Svensson gjorde det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *