Angående DN-debatt om avräkningar från biståndet

Idag publicerade jag tillsammans med Henrik Westander en artikel på DN-debatt om regeringens modell för att beräkna avräkningarna från biståndet.  Där hävdar vi att den modell som regeringen valt att använda, trots att flera parter bland annat deras egen expertmyndighet Migrationsverket och Riksrevitionsverket varnat för att den riskerar att överskatta kostnaderna och på så sätt ta för mycket av biståndet.

Jag har räknat på hur och på vilket sätt beräkningsmodellen eventuellt är missvisande och sammanfattat detta i ett PM (ladda ner här).

Denna sida kommer att uppdateras med en tydligare beskrivning av hur de komplicerade beräkningsmodellerna påverkar biståndet.