Bok: Blir världen bättre?

Under min tid på UNDP skrev jag boken “Blir världen bättre?” Den sammanfattar några viktiga utvecklingstendenser på ett över-gripande och lättförståerligt sätt. I mars 2010 kom den tredje uppdateringen av boken.

Boken kunde under första månaden beställas gratis från utbudet men tog tyvärr slut med en gång. För frågor om detta kontakta UNDP:s kontor i Sverige 08-545 232 50.

Ladda ner:
Boken är så ny så vi har inte ens hunnit lägga ut en ny pdf-version som du själv kan skriva ut och distribuera än. Till dess kan man titta i förra versionen, även om statistiken börjar bli lite gammal.

» Blir världen bättre (som pdf)

Tre snabba frågor:

1. Var bor det flest fattiga människor i Indien eller i Afrika?

2. Hur stor andel av världens befolkning lever på mindre än en dollar om dagen?
25, 45 eller 85 procent

3. Vilket land har högst barnadödlighet?
a) Estland eller Singapore
b) Turkiet eller Malaysia
c) Thailand eller USA

(se svaren längst ned på sidan)

Tre frågor från boken “Blir världen bättre?” från UNDP. Boken utgår från det faktum att världen, i genomsnitt, är mycket bättre än människor, igenomsnitt, föreställer sig. Många fantastiska framsteg som världen gjort går oss helt enkelt förbi.

Det gör att vi sällan riktigt uppmärksammar att världen på många områden aldrig varig bättre än idag. Fler än någonsin kan läsa och skriva, vi lever längre, aldrig någonsin har så många barn överlevt sina första levnadsår.

Samtidigt är vissa problem större än någonsin tidigare. Hiv/aids-epidemin orsakar död och lidande i en grad aldrig tidigare skådat. Globaliseringen har rusat ifrån en hel kontinent, Afrika söder om Sahara som inte bara halkar efter resten av världen, i många länder i regionen går utvecklingen åt fel håll.

Boken försöker ge en bild av utvecklingen i världen som tar utgångspunkt i båda utgångspunkterna för att skapa större förståelse och kunskap om utvecklingen i världen.

Rätt svar:

1. Indien. 456 miljoner människor i Indien leverpå mindre än en dollar om dagen. I hela Afrika är siffran 390 miljoner.
2. 26 procent. Fattigdomen i världen har minskat från 46% 1990. Målet är att halvera fattigdomen till år 2015, alltså att nå 21%.
3a. Estland har dubbelt så hög barnadödlighet som Singapore.
3b. Turkiet har dubbelt så hög barnadödlighet som Malaysia.
3c. Kuggfråga, Thailand har lika hög barnadödlighet som USA.