Brottsutvecklingen 2016

Häromdagen fick jag möjligheten att vara med på Magnus Betnérs nya pod som han publicerar på youtube idag. Där pratar vi om att brottsligheten i Sverige, i motsats till vad de flesta tror, faktiskt INTE ökar i Sverige.

Här kommer en sammanfattning av läget:

Dödligt våld: Minskat över tid. 2015 dock fler mord än på länge, främst pga kriminella uppgörelser i Göteborg. Dessa står dock fortfarande för en relativt liten del av det dödliga våldet.
Misshandel/våld: Minskar över tid. NTU visar att allt färre utsätts för våld och misshandel. Data från socialstyrelsen visar dessutom att allt färre vårdas pga våld från annan person.
Hot: Utgör en stor del av personbrotten, har legat stabilt senaste tio åren. Ingen ökning.
Sexualbrott: Svårt att mäta. Troligen ingen ökning. 2013 var högre i NTU men 2014 minskning. Anmälda våldtäkter minskade också 2015.
Personrån: Har minskat senaste tio åren. Allt färre utsätts för rån.
Bedrägeri: Ökar. Enda personbrottet som ökar.
Bostadsinbrott: Svag ökning senaste 10 åren. Men villainbrott planat ut.
Bilstölder: Minskar kraftigt. Enligt samstämmiga källor. 
Cykelstöld Minskar också. En halvering sedan 90-talet.
Skadegörelse: Oklart enl BRÅ. Svårt att säga generellt.
Narkotika: Användning har inte ökat senaste 5 åren. Men fler döms för narkotika brott
Rattfylleri: Minskar kraftigt över tid, men minskningen har mattats av.

 

1. Allt färre utsätts för brott

Den bästa källan för att fånga brottsutvecklingen är för de flesta brottstyper brottsoffersundersökningar. I Sverige frågar Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) varje år cirka 13.000 personer om de utsatts för olika brott under det senaste året. Undersökningen heter Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Den senaste gjordes 2015 och har precis publicerats.

NTU visar att 11,3 procent utsattes för något av de tillfrågade brotten under 2014. Det är en minskning med nästan 2 procentenheter sedan 2005. Omräknat i antal personer betyder det att 850.000 personer utsattes för något brott under 2015.

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.15.40

2. Minskningen gäller de flesta brottstyper

Undersökningen visar att i stort sett alla brottstyper mot person har sjunkit under de senaste tio åren (som NTU har genomförts). Den enda kategori där man kan se en ökning är bedrägeribrott.

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.23.50

3. Det dödliga våldet har minskat 

Sedan 1970-talet har antal mord och dråp legat strax över 100 fall per år. Sedan 1990-talet har vi sett en svag minskning i antal döda. När det gäller mord och dråp är mörkertalen väldigt låga, till skillnad från övriga brottstyper.

 

Skärmavbild 2016-04-27 kl. 21.27.20

Det dödliga våldet har sedan 1970-talet legat på runt 100 dödsfall per år. De senaste tio åren har dock varit de tryggaste på länge. Bortsett från motboks-tiden då alkoholkonsumtionen begränsades och det dödliga våldet minskade är de senaste tio åren en historiskt sett väldigt låg nivå.

Det är framförallt det spontana våldet mellan män som har minskat, sådan våld är ofta alkoholrelaterat. Även mord på kvinnor och barn har minskat.

Dödliga skjutningar har legat stabilt sedan 1990-talet. Men…

…fler skjutningar med pistoler/revolvrar illegala handeldvapen inom ramen för kriminella konflikter. Det är därför bara i Malmö och Göteborg som antalet skjutningar ökat totalt sett. Idag står grupperna för 50-50%. Tidigare utgjorde den första gruppen bara 20%. Fler illegala vapen är en förklaring, annan typ av organiserad brottslighet är en annan (utpressning, krim konflikter, indrivning, narkotika).

…färre skjutningar i hemmen med lagliga jaktvapen.
En förklaring är färre med licens. Nya regler för återkallelser av vapen. Men också minskat våld i familjer generellt bla pga alkoholvanor.

DOCK: dödliga skjutningar i kriminella kretsar är fortfarande ovanligt. Från 3-4 fall per år under 90-talet till ca 8 i början av 2010-talet och något fler i fjol.

Att mord och dråp minskar är en trend i många jämförbara länder.

[infogram id=”dodligt_vald_ihme” prefix=”YbD” format=”interactive” title=”Dödligt våld IHME”]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skärmavbild 2016-03-25 kl. 22.57.04
(Källa: IHME)
Självmord är 15 gånger vanligare och hjärt och kärlsjukdomar är över 200 gånger vanligare. Det dör ungefär 100 personer per år från våld och över 23000 från hjärt och kärlsjukdomar. Det är också den dödsorsak som minskat bland de snabbaste sedan 1990.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.