Hur demokratiskt ärTurkiet, Sverige, Brasilien, Kina?

Demokrati är sällan svart eller vitt. Att mäta hur demokratiskt ett land är, ger oftast mer än att försöka avgöra om det är en demokrati eller inte.

IM:s demokrati-index visar hur olika demokratimätningar uppskattar graden av demokrati i världens länder, inom fyra nödvändiga delar av en demokrati.

Fria val

Fria, demokratiska, rättvisa och transparanta val.
Sverige 93%
Indien 71%
Turkiet 40%
Iran 19%

IRAN

Fri information

Yttrandefrihet. Pressfrihet. Akademisk frihet. Organisationsfrihet.
Sverige 95%
Indien 60%
Turkiet 28%
Iran 15%

IRAN

Fria människor

Mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, äganderätt m.m
Sverige 96%
Indien 60%
Turkiet 28%
Iran 20%

IRAN

Maktdelning

Fristående domstolar, parlamentets makt, möjlighet till ansvarsutkrävande.
Sverige 98%
Indien 70%
Turkiet 37%
Iran 14%

IRAN

*Värdet är det sammanvägda värdet av relevanta indikatorer från tre olika demokratimätningar, V-Dem, Freedom House och EIU Democracy Index. 100 procent betyder max-värde på alla enskilda indikatorer.

Demokratins utbredning i världen

Ladda ner och utforska själv

I tabellen till vänster hittar du det senaste värdet, för året 2021, för 175 länder i världen. Sortera kolumnerna genom att klicka på rubriken. Du kan också söka efter ett land i sökfältet. 

Du kan också ladda ner all data för alla länder för åren 2006-2021 här.