Hur demokratiskt är Turkiet, Sverige, Brasilien, Kina ?

Demokrati är sällan svart eller vitt. Att mäta hur demokratiskt ett land är, ger oftast mer än att försöka avgöra om det är en demokrati eller inte.

IM:s demokrati-index visar hur olika demokratimätningar uppskattar graden av demokrati i världens länder, inom fyra nödvändiga delar av en demokrati.

Fria val

Fria, demokratiska, rättvisa och transparanta val.
Sverige 93%
Indien 71%
Turkiet 40%
Iran 19%

IRAN

Fri information

Yttrandefrihet. Pressfrihet. Akademisk frihet. Organisationsfrihet.
Sverige 95%
Indien 60%
Turkiet 28%
Iran 15%

IRAN

Fria människor

Mänskliga fri- och rättigheter, rättssäkerhet, äganderätt m.m
Sverige 96%
Indien 60%
Turkiet 28%
Iran 20%

IRAN

Maktdelning

Fristående domstolar, parlamentets makt, möjlighet till ansvarsutkrävande.
Sverige 98%
Indien 70%
Turkiet 37%
Iran 14%

IRAN

*Värdet är det sammanvägda värdet av relevanta indikatorer från tre olika demokratimätningar, V-Dem, Freedom House och EIU Democracy Index. 100 procent betyder max-värde på alla enskilda indikatorer.

Demokratins utbredning i världen

Ladda ner och utforska själv

I tabellen till vänster hittar du det senaste värdet, för året 2021, för 175 länder i världen. Sortera kolumnerna genom att klicka på rubriken. Du kan också söka efter ett land i sökfältet. 

Du kan också ladda ner all data för alla länder för åren 2006-2021 här.