En miljard saknas

Fråga en politiker i almedalen vad den försvunna biståndsmiljarden tog vägen

Idag börjar Almedalsveckan. Jag har en enkel fråga till de politiker som åker dit och jag behöver er hjälp att ställa den: varför sänktes biståndet med 700 miljoner istället för att höjas med 230 miljoner? 

SAMMANFATTNING (göm/visa)

 • För två veckor sedan beslutade riksdagen att minska biståndet med 700 miljoner (pga “ökade  flyktingkostnader”) trots att prognosen för flyktingmottagandet 2019 sänkts från 29000 till 21000. 
 • Enligt mig-verkets underlag skulle biståndet ha höjts med 230 miljoner kronor.
 • Regeringen vägrar lämna ut underlag eller berätta hur de räknat och vad pengarna ska gå till.
 • Inte ens riksdagen fick information om vad pengarna ska gå till (röstade ändå igenom förslaget).
 • Regeringen hävdar att beslutet följer internationella regler (men eftersom bakgrunden till beslutet är hemlig är det omöjligt att kontrollera).
 • Jag påstår idag att det inte stämmer, allt pekar på att de använt biståndspengarna till att få budgeten att gå ihop, och låtit biståndet betala svenska kostnader tvärt emot internationella regler.

Tänk er att regeringen mitt under budgetåret bad riksdagen att minska biståndet med 700 miljoner, för att betala ökade kostnader för flyktingmottagning. Det låter kanske inte så konstigt. 

Men tänk om flyktingmottagandet samtidigt minskat med en fjärdedel och myndigheten som sköter mottagandet, säger att biståndet istället borde återföras 250 miljoner från deras budget. Då börjar man undra vad pengarna ska gå till, eller hur?

Sedan föreställer ni er att regeringen inte berättar vad de vill ha den extra miljarden till. Inte till riksdagen som ska besluta, inte till journalister som frågar. Det är hemligt. 

Det låter nästan otroligt. Hur kan en regeringen begära att få använda en miljon kronor från biståndet till andra saker utan att säga till vad? Hur kan riksdagen godkänna överföringen utan att veta vad de ger pengarna till? Hur kan ansvariga ministrar inte få en enda fråga om varför ändamålet är hemligt eller på vilken grund regeringen inte lämnar ut uppgifterna?

Här är en redogörelse för vad som har hänt. Det kanske verkar komplicerat, och det är nog en anledning till att inga medier tar i frågan. Men jag ska försöka förklara så tydligt jag kan. Häng med…

VAD ÄR AVRÄKNIGNAR FRÅN BISTÅNDET?

En procent av Sveriges BNI går till internationellt bistånd till fattiga länder, i år blev det 50 miljarder kronor. Men innan UD och Sida bestämmer hur biståndet ska fördelas, drar vi först av en del för kostnader vi redan haft, som vi räknar som bistånd.

 • Till exempel ger EU också bistånd, vi räknar då vår andel av det i vårt bistånd.
 • På ambassaderna finns det folk som jobbar med bistånd, då tar vi deras lön från biståndsbudgeten.
 •  Vissa kostnader för flyktingmottagande i Sverige räknar vi som bistånd.

Den sista punkten, inhemska flyktingkostnader i Sverige är den överlägset största och har diskuterats och ifrågasatt under många år.

 • Dels att ens räkna flyktingmottagande som bistånd (Ex. Hans Rosling och alla biståndsorganisationer).
 • Dels sättet att räkna ut hur mycket av kostnaderna som biståndet ska betala (OECD, RRV, jag)
 • Dels den närmast totala bristen på transparens.


EN KORT BAKGRUND          (klicka för att hoppa över)

I över femton års tid har jag försökt få till stånd en diskussion om avräkningarna från biståndet. Inget särskilt egentligen, bara att regeringen berättar vilka av flyktingkostnaderna som vi låter biståndet betala, möjligheten för medierna att granska om allt gått rätt till och möjligheten för allmänheten eller partierna i riksdagen att avgöra om det är rimligt eller inte.

Det har gått ganska dåligt. Trots att alla regeringar sedan 2006 har bedyrat att det råder transparens, dröjde det till 2010 innan någon ens fick veta vad som avgör storleken på avräkningarna (hur många om söker asyl x hur många dygn man är asylsökande x dygnskostnaden för varje flykting).

Men fram till 2015 vägrade regeringen att berätta hur de tre faktorerna räknades ut. Man hänvisade till “samlade bedömningar” och att det inte fanns några handlingar, underlag eller rapporter som visade dygnskostnad eller tiden som asylsökande. Det fanns helt enkelt inga underlag. 

Långsamt har transparensen ökat, så pass att vi 2016 för första gången kunde granska avräkningarna. Tillsammans med Concord skrev jag en rapport, som bland annat visade att alla kostnader inte följde internationella regler och att modellen under vissa år kraftigt överskattade kostnaderna, vilket ledde till flera miljarder mindre i bistånd. 

Samtidigt kritiserade Riksrevisionen modellen och regeringen beslutade 2017 att göra om hela modellen för uträkningar. Riksdagen uppmanade regeringen att göra det med öppenhet. Då stängdes återigen dörren för insyn. 

Sedan dess har ingenting sagts, ingenting läckt, ingen bjudits in till samtal. Inte biståndsorganisationerna, inte partier utanför regeringen, inte riksdagen. Inte ett ord om hur regeringen funderar på att ändra avräkningarna, trots upprepade frågor.

Och här är vi nu. Den nya modellen är klar, den gäller från och med nästa års budget och är tills dess, av någon anledning superhemlig. Vi återkommer till den då.

Detta har hänt. Förra veckan, den 18 juni, beslutade alltså riksdagen att minska biståndet med 700 miljoner kronor (pga. ökade flyktingkostnader). Enligt den modell som ännu råder, och den som regeringen använde i höstbudgeten, det vill säga att följa kostnadsprognosen från migrationsverket, skulle biståndet istället ha återfört 230 miljoner till biståndet.

Alltså: Migrationsverket säger att de har kostnader för 2,3 miljarder som får betalas från biståndet. Regeringen säger dock att de avräkningsbara kostnaderna är 3,2 miljarder. Men förtydligar inte hur de ändrat i modellen för att komma fram till det. Detta är all information som riksdagen fick i vårändringspropositionen:

Alltså: Regeringen säger att OECDs nya regler ger Sverige möjligheten att utöka avräkningarna på något sätt, vilket gör att avräkningarna kan ökas med 700 miljoner. De säger inte HUR de har utökat avräkningarna. Tre omedelbara frågor uppstår:

1. Hur vet vi att de utvidgade avräkningarna följer de nya reglerna? 

2. Vad är det som har ändrats?

 • är det nya flyktinggrupper? 
 • är det nya typer av kostnader?
 • är det en förlängning av tiden som tas från biståndet? 

3. Om den nya modellen som presenteras i nästa årsbudget bla kom till för att möta OECDs förtydligade regler, varför väntar ni inte med att införa ändringarna tills dess ni har infört den nya modellen?

Alla är frågor som regeringen valt att inte svara på, trots upprepade frågor till ministrar, statssekreterare och politiska tjänstemän. Trots begäran om utlämnande av offentliga uppgifter och allmänna handlingar. 

 

Svaret: Hit gick miljarden…

Så vad kan det handla om?  Vilka nya kostnader har regeringen valt att ta från biståndet utan att informera riksdagen eller söka stöd för en utvidgning av avräkningarna? Om regeringen inte vill berätta får vi försöka ta reda på det på något något annat sätt. Här är vad jag tror att regeringen använder den försvunna biståndsmiljarden till:

1. Regeringen har inkluderat anhöriginvandring i avräkningarna. Om regeringen plötsligt beslutat att även låta kostanden för anhöriginvandring tas från biståndet, innebär det en jätteförändring mot dagens regler. Att inte fråga andra partier eller riksdagen är ganska riskabelt.

2. Regeringen har utökat tiden som biståndet bekostar mottagningen. Samma sak här. Handlingar jag begärt ut visar att regeringen vill (eller redan har) maximera tiden som räknas av från biståndet till 365 dagar per individ. Hittills har man endast räknat kostnader innan kommunplacering som bistånd.

3. Regeringen låter biståndet betala nya kostnader som tidigare inte togs från biståndet. Detta är uppenbart fallet, men borde så klart få diskuteras innan det införs.

4. Regeringen låter biståndet betala aktivitetsersättningen, inte bara till de som fått asyl utan även till anhöriginvandrare och till kvotflyktingar.

Den sista är inte bara en stor förändring mot idag, det är inte tillåtet att låta biståndet betala för integrationsinsatser, bara för temporära kostnader i asylprocessen. Det är glasklart i OECDs regler och är en av få saker som varit glasklara under alla år. Aktivitetsersättning är utan tvekan integration. Det finns ingen väg ur det.

Och det är troligen därför som regeringen inte vill berätta vilka kostnader de låter biståndet betala.

Detta är mina gissningar baserat på de handlingar jag begärt ut från regeringskansliet, migrationsverket och arbetsförmedlingen. Vi kan börja med att fråga regeringen om det stämmer. Jag lägger ut handlingarna jag pratar om så fort jag hinner.