Välkommen till min hemsida. Mitt namn är Staffan Landin.

Jag tror inte att världen som den ser ut idag är den bästa tänkbara. Jag tror att en annan, bättre och mer rättvis värld är möjlig. Jag tror vi i hög grad vet hur vi kan göra världen bättre, rättvisare och mer jämlik. Men jag vet också att det finns många som inte vill ha eller tjänar på en rättvisare värld och kommer att motverka förändringarna.

Ett steg mot en bättre värld är kunskap. Kunskap om hur världen ser ut, vilka möjlighet och problem som ligger framför oss.

De senaste åren har jag på olika sätt försökt att öka kunskapen om världen. Först på FN:s utvecklingsprogram, UNDP, sedan som frilansande skribent och föreläsare. Sedan 2007 arbetar jag på stiftelsen Gapminder med att göra statistik om utvecklingen i världen intressant och förståelig.