Sverige håller inte på att gå under – #systemkallops

I fredags attackerade en rasistisk lynchmobb mörkhyade personer i Stockholm för att “markera” mot den “importerade kriminaliteten”. Bakgrunden är bilden av ett Sverige som har kollapsat under den kraftiga flyktinginvandringen. Bilden som spridits i olika grad, såväl av etablerade opinionsbildare, politiker och journalister som Sverigedemokrater, rasister och rena nazister, är att vi står vid avgrundens rand. Att kriminaliteten ökar lavinartat att polis och rättsväsende abdikerat. En systemkollaps.

Trött på nidbilden av ett av världens rikaste, stabilaste, säkraste, fredligaste landet i världen skrev jag snabbt en rant på Twitter där jag snabbt pekade ut en rad områden där läget i Sverige är bättre än någonsin tidigare. Tanten (#systemkallops) blev viral, trendide på twitter och har på två dagar har den dykt upp i 750.000(!) twitterflöden, delats på Facebook och Instagram.

Eftersom många frågor och kommentarer uppkommit på folks sidor som jag inte kan svara på och eftersom de valda exemplen gjordes ganska snabbt från min semester och eftersom flera har länkat hit så upprepar jag den här för er som vill kommentera till mig. Lyft blicken vänner, allt är inte skitdåligt i Sverige.

1. Arbetslösheten sjunker

Sedan finanskrisens har det varit svårt att pressa ner arbetslösheten. Regeringen Reinfeldt lyckades visserligen få fler i arbete, men antalet arbetslösa sjönk ändå inte som man hoppats. Men Nu verkar den äntligen sjunka. Den blå linjen visar arbetslösheten (korrigerad för säsongsskillnader).

Arbetslösheten har sjunkit med 1,2 procentenheter på ett år och är nu lägre än någon gång sedan 2009.

a-löshet

2. Brottsligheten minskar

Jo, det gör den. Det begås allt färre brott mot person i Sverige. Detta har jag skrivit om tidigare. Detta är kanske den viktigaste villfarelsen att slå hål på eftersom den påstått ökade brottsligheten är den uttalade anledningen till det rasistiska våldet, liksom för stödet till det rasistiska våldet. Den felaktiga bilden är genomgripande, den har spridits av alla etablerade medier och tunga opinionsbildare och politiska partier. Det är alltjämt felaktig.

Skärmavbild 2016-02-01 kl. 09.57.20

3. Inkomsterna är högre än någonsin – trots “massinvandringen”

“Alla har blivit rikare” var en vanligt förekommande tes i valrörelsen. Det är bara ett drygt år sedan. Vi har inte blivit fattigare sedan dess. Man ska visserligen imma ihåg att klyftorna samtidigt har ökat, dvs de rikaste ökar mer än de fattigaste. Men svensken har aldrig varit så rik, haft så stora möjligheter eller levt så gott som idag.

inkomster

4. Sysselsättningen fortsätter öka

Under 2005 ökade sysselsättningen med 50.ooo personer och är snart uppe i en halv miljon. Huruvida det är sysselsättning (hur många som jobbar) sysselsättningsgrad (hur stor andel som jobbar) eller arbetslöshet (hur många som inte jobbar) som är det bästa måttet kan diskuteras. Alla tre mått är dock relevanta, mäter olika saker. Och alla går just nu åt rätt håll trots den stora flyktinginvandringen.

Sysselsättning

5. Reallönerna är högre än någonsin

‘Inkomsterna’ mäter hur mycket vi har att röra oss totalt sett, LÖNEN visar hur mycket i tjänar på våra jobb. Reallönerna har stigit successivt och har aldrig varit högre än de är just nu.

reallöner

 6. Sverige som land är rikare än någonsin

Det är inte bara människorna i Sverige som är rikare, Sverige som land har det också bättre ställt än någonsin tidigare. Tillväxten var nästan 4 procent under tredje kvartalet 2015 och efter en dip under finanskrisen har BNP nu stigit flera år i rad. Även BNP per capita stiger och Sverige ligger nu på 8:e plats i OECD:s välståndsliga.

BNP

7. Antalet anmälda våldtäkter minskade med 12 procent under 2015

Jag har tidigare skrivit att brottsligheten minskar. Vad gäller sexualbrott är det väldigt svårt att veta. BRÅ:s undersökningar visar att andelen som utsätts inte har ökat de senaste tio åren. Däremot har anmälningarna ökat över tid vilket i första hand anses bero på ökad anmälningsbenägenhet och vidgat våldtäktsbegrepp. Nu minskar dock även anmälningarna (och andelen utsatta) samtidigt vilket stärker tesen ytterligare. Särskilt intressant är detta eftersom just våldtäkter och sexuella trakasserier är det vanligaste argumentet till stöd för det rasistiska våldet. Under året med rekordstort mottagande sjönk anmälningarna kraftigt.

Skärmavbild 2016-01-30 kl. 23.58.23

8. Ingen total systemkollaps verkar märkas inom näringslivet

Nyföretagandet ökar, det finns fler företag i Sverige än någonsin. Grafen jag lade ut å twitter om nyföretagande sträckte sig bara fram till början av 2015 vilket många hakade upp sig på så jag tar denna istället. Men 2015 var inget dåligt år för svenska företag. Tvärtom.

företag

Sammanfattning: Ranten var ingen helhetsbild över läget i riket 2016. Det var heller aldrig meningen. Den var tänkt att nyansera bilden av den kommande apokalypsen. Vi lever på riktigt i ett av de mest framgångsrika länderna i världen, vi toppar varenda globala index som mäter utvecklingen i världen, vi lever längre, är friskare, bättre utbildade, rikare, friare, mer jämlika, mer jämställda än nästan alla andra länder i världen.

Brottsligheten ökar inte på det sätt som rasisterna bygger hela sin argumentation på. Tvärtom minskar risken att utsättas för brott för de allra, allra flesta grupper i samhället, på de allra allra flesta ställen i landet. Utan tvekan är en stor invandring på kort tid en utmaning för många delar av samhället. Det ska vi diskutera. Men när det inte sker i sak, utan bygger på myter, felaktiga föreställningar och grundläggande rasism då träffar vi inte rätt.

Anders Sundell sammanfattade det bra på Twitter igår: Utmaningarna är stora, men utgångsläget är gott.

 

 

Ps. Ja, jag vet att jag skrivit kallops istället för kollaps. Det var meningen.
Ps2. Ja, jag vet att kalops oftast stavas med ett L. Alltså, nu vet jag det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.