Biståndsdebatten som gör oss dummare

Det svenska biståndet diskuteras sällan i i nationella medier. Så när Aktuellt, Sveriges viktigaste nyhetsprogram frontar med debatt om biståndet borde det glädja oss som jobbar med frågor som rör global utveckling. Det gör det sällan. För det slutar nästan alltid med att tittarna, om de verkligen tog till sig det som sades, vet mindre om världen och biståndet än de gjorde innan.

Debatten på Aktuellt igår var inget undantag. Det hade ju kunnat vara intressant med en debatt om hur stort biståndet ska vara. Men då hade man inte bjudit in två fd riksdagsledamöter, från samma politiska block, som inte var ansvariga för biståndsfrågor ens när de satt i riksdagen.  Men syftet var ju inte att diskutera “hur stort biståndet bör vara” utan “hur stort kommer biståndet bli” efter regeringspartiernas budgetförhandling. Då är Bali och Adaktusson kanske  mer relevanta att ha med, men det framgick inte om de på något sätt var inblandade eller ens hade insyn i förhandlingarna. Det är dock inte orimligt för Aktuellt att lyfta frågan i det perspektivet. Det är ganska bra.

Kanske var det bara bra TV. Ett aktuellt ämne, med olika uppfattningar inom de fyra partierna. Men oavsett syfte, var bilden tittarna blev lämnade med, samma missvisande bild av världen som vanligt. Och när vi vet att många  direkt sväljer påståenden från sina politiska företrädare och gör dem till verklighet, då blir vi inte smartare av detta. Här följer en sammanfattning av budskapen.

“Man brukar säga att bistånd, det är att man tar pengar från fattiga människor i rika länder och ger till rika människor i fattiga länder.”

Det brukar man faktiskt inte säga. 

Och framför allt stämmer ganska dåligt med verkligheten. En rimlig motfråga från journalisten skulle vara “vem säger så” eller ännu bättre be om ett förtydligande av vad man isf menar? Väldigt lite bistånd är riktat till enskilda människor på det viset. Det är sällan så statliga investeringar fungerar. Det är som att säga “väldigt lite av pengarna till sjukvården går till fattiga svenskar”. 

Men intressant om Bali menar att skatten i för hög grad tas från “fattiga människor” i Sverige.  Det finns partier som gärna ser en annan fördelning av skatteuttaget, mer progressiva skattenivåer, det brukar inte vara moderaternas käpphäst. Kul om det finns en öppning för samtal här. Det är nog främst Ali Esbati som Bali ska prata med om detta.

 

“Bistånd är dåligt till fattigdomsbekämpning, men bra för katastrofer.”

De

“Tanzania och Sydkorea hade samma BNP per capita på 70-talet. Tanzania valde biståndets väg, Sydkorea valde handelns väg.. 

Det här är ett gammalt exempel som biståndsmotståndare använde på 90-talet innan biståndsdebatten innehöll fakta. 

“Bistånd är dåligt till fattigdomsbekämpning, men bra för katastrofer.”

De