RAPPORTER OCH ARTIKLAR

Här är ett urval av vad jag gjort de senaste åren i form av rapporter, artiklar och framträdanden jag gjort i olika medier. 

Rapporter

"FRIKORTET - EN GRANSKNING AV FÖRSVARETS KLIMATARBETE"

Rapport åt Svenska Freds och skiljedomsföreningen (2020).

"LEAVE NO ONE BEHIND"

2019 - Rapport åt ForumCiv (då ForumSyd).

"ÄR DET BISTÅND? - EN Granskning av sveriges avräkningar från biståndet"

2017 - Rapport åt Concord om Sveriges avräkningar från biståndet.

Boken Blir Världen Bättre?

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE (2016)

Helt omskriven upplaga av BLIR VÄRLDEN BÄTTRE som jag skrev åt FN:s utvecklingsprogram, UNDP 2005. Boken tar utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling, och beskriver utvecklingen i världen med hjälp av aktuell statistik. Denna andra version skrevs i samarbete med Mikael Botnen Diamant.

Läs mer och ladda ner boken på hemsidan för de globala målen, genom att klicka på bilden.

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE (2005-2015)

I början av 2000-talet jobbade jag på FN:s Utvecklingsprogram, UNDP. Sista året på FN skrev jag boken: Blir världen bättre? om den globala utvecklingen med utgångspunkt fakta och statistik.

Boken uppdaterades i ett antal nya upplagor mellan 2005 och 2015 och distribuerades i över 100.000 exemplar, främst till skolor och organisationer.

Artiklar och debatter

DN-Debatt 16 feb. 2017: Avräkningsskandalen

Jag och Henrik Westander avslöjade 2017 att regeringen tvingade migrationsverket att använda en felaktig uträkning och överskatta migrationskostnaderna för att kunna minska biståndet med flera miljarder.

DN-Debatt 24 feb. 2017: Slutreplik

I sitt svar undvek regeringen att gå in på vilka flyktingkostnader de vill låta biståndet betala och hänskjuter frågan till den översyn som de har tvingats genomföra. I vår slutreplik kräver vi att den översynen måste ske med öppenhet. (Spoiler: så blev det inte).

Aftonbladet Kultur 24 okt, 2018

Svarar en debatt om Hans Roslings verkliga arv.
"När huvudpoängen med Factfulness är att vi i högre grad måste kunna skilja på FÖRSTÅELSEN av verkligheten och ÅSIKTERNA om verkligheten, är det ironiskt att det är just detta som kritikerna misslyckas med."

Aftonbladet Kolumn, 6 sept. 2018

"När huvudpoängen med Factfulness är att vi i högre grad måste kunna skilja på FÖRSTÅELSEN av verkligheten och ÅSIKTERNA om verkligheten, är det ironiskt att det är just detta som kritikerna misslyckas med."

Expressen debatt, 19 sept. 2016

"När huvudpoängen med Factfulness är att vi i högre grad måste kunna skilja på FÖRSTÅELSEN av verkligheten och ÅSIKTERNA om verkligheten, är det ironiskt att det är just detta som kritikerna misslyckas med."

DN-debatt, 18 okt. 2015

Varnade 2015 för minskat bistånd till fattiga länder.
"Det är Sveriges riksdag och ingen annan som har bestämt att varje mottagen asylansökan automatiskt ska innebära 110.000 kronor mindre i bistånd till fattiga länder."

Dagens Arena 1 nov. 2013: Sågar dålig SVD-granskning

Artikel om Svenska Dagbladets jättedåliga "granskning" av FN och Sveriges hantering av biståndspengar.