Om Staffan

Jag föddes 1975 på Gotland och växte upp i Klintehamn, ett litet samhälle på västra Gotland. Efter gymnasiet sökte jag mig till Uppsala och samhällsvetarprogrammet. Därefter utbildade jag mig till journalist vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

År 2001 började jag jobba för FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s nordiska kontor i Köpenhamn. Under andra året på FN fick vi besök av en professor och hans son som hade utvecklat ett program för att visa statistik om världens utveckling på ett mer överskådligt sätt än vad vi tidigare hade kunnat.

Vi inledde ett samarbete som förändrade mitt liv och som än idag präglar allt jobbrelaterat jag gör. Jag introducerade deras arbete i FN-systemet och började använda det vid egna presentationer både för FN och min egen del.

Det långa samarbetet med Hans Rosling har präglat hela mitt yrkesliv.

 

Jag slutade på FN 2005 och började istället föreläsa och skriva om global utveckling på egen hand. 2007 anställdes jag av Rosling och stiftelsen Gapminder. I början var det bara jag och Hans Rosling på stiftelsen men vi blev långsamt fler och när jag lämnade Gapminder för att återgå i egen regi jobbade cirka tio personer på olika sätt på Gapminder med att göra statistik om den globala utvecklingen begriplig och använd.

Idag bor jag med min fru och två barn i en fantastisk liten by utanför Lund som heter Torna-Hällestad och jobbar som frilansande skribent och föreläsare med att sprida information om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i Sverige och världen.

Kontakta mig gärna för diskussioner eller föreläsningar som på något sätt rör ämnet global utveckling.

Idag bor jag med min familj i vackra Torna-Hällestad utanför Lund.