DET HÄR ÄR STAFFAN

Född och uppvuxen på Gotland, i Klintehamn. Studerade statsvetenskap i Uppsala och journalistik på Mittuniversitetet i Sundsvall. 2001 började jag jobba för UNDP, FN:s utvecklingsprogram. Där kontaktades jag av en galen professor och och hans son, de höll på att utveckla ett program för att visa statistik om världens utveckling på ett sätt som var överlägset alla andra. Jag introducerade deras arbete i FN-systemet och började använda det vid egna presentationer både för FN och min egen del.

Det samarbete vi inledde förändrade mitt liv och präglar än idag allt jag gör i mitt jobb. 

SAMARBETET MED HANS ROSLING HAR PRÄGLAT HELA MITT YRKESLIV.

Jag slutade på FN och började istället föreläsa och skriva om global utveckling. Så småningom anställdes jag av Hans för att hjälpa honom bygga upp stiftelsen Gapminder. I början var det bara jag och Hans men vi blev långsamt fler och när jag lämnade Gapminder jobbade cirka tio personer på olika sätt på Gapminder med att göra statistik om den globala utvecklingen begriplig och använd.

Idag bor jag med min fru och två barn i en fantastisk liten by utanför Lund. Här jobbar jag som skribent och föreläsare om fattigdomsbekämpning, mänsklig utveckling och förhållanden i Sverige och världen.

Hemma hos oss