CV

CV - STAFFAN LANDIN

Föreläsare och skribent med fokus på samhällsutveckling
Fakta – analys – storytelling
Staffan Landin
076-2318532
staffan@landin.com

Arbetslivserfarenhet

På konsult-basis har jag skrivit och bidragit till olika publikationer och sammanställningar om olika utvecklingsfrågor. Dels för organisationer i civilsamhället, men även för svenska myndigheter som Sida och UD, kommuner och regioner samt internationella organisationer och delar av FN-systemet. (Urval av publikationer: www.staffanlandin.se/arbete)
Föreläsningar om statistik, utveckling och en faktabaserad omvärldsanalys, för skolor, myndigheter, medier, företag och organisationer liksom på olika publika evenemang. Mellan 50-100 evenemang årligen sedan 2010.
2007-2010
Anställdes 2007 för att tillsammans med Hans Rosling återstarta stiftelsen med fokus på kommunikation och lärande kring globala frågor. Ansvarig för stiftelsens web-tjänster; hemsida, interaktiva grafer och visualiseringar och podcasts. Arbetstitel: Web Producer.
2001-2005
Ansvarig för den nordiska kampanjen för FNs millenniemål. Samordnare och ansvarig för UNDPs nordiska webbplatser. Huvudansvar för de nordiska lanseringarna av Human Development Report

Utbildning

Kandidatexamen i journalistik (120p) vid Mittuniversitetet. Kandidatuppsats om politisk journalistik.
Tre terminer statsvetenskap vid samhällsvetarprogrammet,
Uppsala universitet, 1995-1996.

Exempel på tidigare jobb

"FRIKORTET - EN GRANSKNING AV FÖRSVARETS KLIMATARBETE"

Rapport skriven tillsammans med Mikael Botnen Diamant på uppdrag av Svenska Freds och skiljedomsföreningen (2020).

Rapporten visade bland annat att Försvarsmaktens klimatpåverkan länge gått under radarn eftersom myndigheten, trots att den utsetts till en av 26 särskilt utvalda miljömålsmyndigheter, är undantagen den miljöledningsförordning (2009:907) som ska säkra att svenska myndigheter bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål.

Rapporten visade dessutom att försvarets egna miljöledningssystem och miljömål är underdimensionerade och oambitiösa, saknar systematisk mätning och uppföljning och därför inte har någon som helst påverkan på myndighetens miljöarbete särskilt inte för klimatpåverkan.

Granskningen resulterade bland annat i att rapportens huvudrekommendation, att låta miljöledningsförordningen och sveriges miljömål även omfatta Försvarsmakten på samma sätt som alla andra myndigheter, var ett av huvudförslagen i den översyn som Naturvårdsverket gjorde av miljöledningssystemet strax efter att rapporten publicerades.

Bok: Blir världen bättre?

2005 skrev jag boken Blir världen bättre? för att en sätta ord och bild på vad statistiken säger om världens utveckling. Boken har översatts till danska, norska, finska och isländska och har distribuerats av FN i långt över 100.000 exemplar de nordiska länderna.

2016 skrev jag en helt omarbetad upplaga, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling. Boken är fortfarande, 18 år den skrevs UNDPs viktigaste informationsmaterial om världfdens utveckling och globala mål.

"100-lappen"

(2015) En interaktiv presentation som förklarar biståndsbudgetens fördelning i olika poster. 100-lappen gjordes i olika format, ibland med en förinspelad presentation på olika språk och publicerades flera olika platser.

Tryck på knappen för att se en enklare variant som användes vid presentationer.

"Verdens Bedste Nyheder"

Produktion av interaktiv infografik till “Verdens Bedste Nyheder” – den danska kampanjen för FNs globala mål. Kampanjen lanserades 2010 i ett samarbete mellan Danida, ett antal FN-organ och ett stort antal organisationer i det civila samhället. Jag involverades i arbetet med kampanjen 2009 och skapade interaktiva presentationer från data fram till 2015.

Gapminder

När Gapminder 2007 sålde sin graf till Google, flyttade alla anställda, utom Hans Rosling, över till Google. Hans anställde då mig för att hjälpa honom bygga upp stiftelsen Gapminder med ett nytt syfte, att beskriva den globala utvecklingen. Jag ansvarade för all online-produktion, hemsida, video-poddar, och interaktiva verktyg till 2010.

Visualisering av det svenska biståndet

(2014) På uppdrag av Utrikesdepartementet byggde jag en interaktiv presentation av fördelningen av det svenska biståndets. Presentationen omfattade alla delar av biståndsbudgeten och utgjorde regeringens beskrivning under några år.

Presentationen finns inte längre tillgänglig, men här finns en äldre demo-version.

Gapminder

När Gapminder 2007 sålde sin graf till Google, flyttade alla anställda, utom Hans Rosling, över till Google. Hans anställde då mig för att hjälpa honom bygga upp stiftelsen Gapminder med ett nytt syfte, att beskriva den globala utvecklingen. Jag ansvarade för all online-produktion, hemsida, video-poddar, och interaktiva verktyg till 2010.

Hur mycket är 21 miljarder?

21 000 000 000 kr. Det var summan som automatiskt skulle tas från biståndet för att bekosta den snabba ökningen antalet människor som sökte asyl under flyktingvågen 2015.

Tryck på knappen för att se en enklare variant som användes vid presentationer.
Skärmavbild 2023-03-20 kl. 13.19.23

Klipp från föreläsning på FN-dagen 2016

Ett kort klipp från en föreläsning på FN-dagen 2016. Föreläsningen var arrangerad av Svenska FN-förbundet och finns i sin helhet på YouTube.